Өнөөдөр: Монгол орныг MODIS хиймэл дагуулаас харахад
Өнөөдөр: Монгол орныг NOAA хиймэл дагуулаас харахад
FY2G хиймэл дагуулын 2020 оны 3 сарын 22-ний зураг Боловсруулсан П.Оюунгэрэл
Өнөөдөр: Монгол орныг NPP хиймэл дагуулаас харахад
Хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүн

Хиймэл дагуулын тухай

FY