Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Багануур [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-33
-19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-30
-14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-30
-15
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-14
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-29
-16
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Өлгий [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-27
-14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Улаангом [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-32
-22
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-34
-24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-34
-23
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-35
-29
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-39
-30
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Улиастай [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-30
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-30
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Тосонцэнгэл [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-35
-23
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-36
-24
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-33
-19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-35
-25
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-37
-24
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Ховд [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-31
-22
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-31
-22
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Алтай [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Баянхонгор [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Мөрөн [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-13
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Хатгал [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Цэцэрлэг [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-12
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Арвайхээр [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-8
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Хархорин [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-14
10м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-12
11м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-13
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-12
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Булган [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Сүхбаатар [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Зуунмод [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-14
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Дархан [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-14
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-14
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-13
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Эрдэнэт [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Чойр [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Өндөрхаан [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-14
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-13
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-12
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
12м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Чойбалсан [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-13
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Баруун-Урт [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-14
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-8
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Мандалговь [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-12
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-10
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-12
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Даланзадгад [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-5
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Ханбогд [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Сайншанд [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-13
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-11
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-11
13м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
Замын-Үүд [ 2022/12-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]
 
[ 2022/12-08 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/12-03]