Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
30
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
17
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
15
23
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
12
22
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
14
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Багануур [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
12
24
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
10
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Өлгий [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
13
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Улаангом [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
15
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Улиастай [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Ховд [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Алтай [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
13
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Баянхонгор [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
15
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
14
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Мөрөн [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
10
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
8
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Цэцэрлэг [ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
11
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
10
22
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
9
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Арвайхээр [ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
14
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
14
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
13
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
14
23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Хархорин [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
13
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
14
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
13
24
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Булган [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
17
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
17
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Зуунмод [ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
15
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
14
23
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
21
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
32
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
18
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Дархан [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
17
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
15
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
14
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
14
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Эрдэнэт [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
31
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
18
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
15
23
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Өндөрхаан [ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
32
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
32
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
18
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
16
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
14
26
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Чойбалсан [ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
19
33
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
20
33
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
17
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
15
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
34
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Баруун-Урт [ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
21
32
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
18
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Бороо Үүлшинэ
17
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
32
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
17
24
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Мандалговь [ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
15
26
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
33
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
17
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Даланзадгад [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
34
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
22
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
19
29
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
30
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Ханбогд [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
30
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
33
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
33
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо Бороо
21
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Бага зэргийн бороо
18
29
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Сайншанд [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/17 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
32
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/18 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
34
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/19 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
21
30
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
[ 2019/7/20 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Бороо Үүлшинэ
19
29
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]
 
Замын-Үүд [ 2019/7/21 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
30
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/7/16]