Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
15
30
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
18
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
14
21
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
20
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Багануур [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
12
28
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
13
22
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
12
19
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Өлгий [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
23
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
11
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
10
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Улаангом [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Аянга цахилгаантай аадар бороо
15
28
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
14
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
13
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
13
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Улиастай [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
11
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
20
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
11
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
9
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Ховд [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
14
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
13
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Алтай [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
19
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
9
19
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
20
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Баянхонгор [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
22
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Мөрөн [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
15
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
14
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Хатгал [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
9
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
7
17
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Цэцэрлэг [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
28
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
9
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
10
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Арвайхээр [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
18
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Хархорин [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
15
30
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
16
24
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
18
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
11
21
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Булган [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Аянга цахилгаантай аадар бороо
14
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
14
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Сүхбаатар [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Аянга цахилгаантай аадар бороо
16
33
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
15
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Зуунмод [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
16
26
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
13
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
10
19
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Дархан [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
17
35
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
19
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
16
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
30
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Эрдэнэт [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
15
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
17
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
13
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Чойр [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
16
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
17
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
16
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
23
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Өндөрхаан [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
30
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
17
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
15
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Чойбалсан [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
31
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
17
33
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
17
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
16
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
14
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Баруун-Урт [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
30
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
18
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
17
26
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
15
25
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Мандалговь [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
18
31
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
31
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
15
24
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
13
22
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Даланзадгад [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
20
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
34
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
19
27
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Ханбогд [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
21
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
21
32
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
19
31
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
28
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
30
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Сайншанд [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
19
33
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
34
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
20
34
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
28
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
Замын-Үүд [ 2020/07-07 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
18
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
34
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
20
33
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]
 
[ 2020/07-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/07-06]