Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
13
19
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12
21
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
23
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
21
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Багануур [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
20
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
19
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Өлгий [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
20
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
12
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Улаангом [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
13
25
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Улиастай [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
20
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Тосонцэнгэл [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6
20
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
7
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
9
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Ховд [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аадар бороо
15
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
13
24
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Алтай [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
8
20
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
22
11м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
19
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Баянхонгор [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Мөрөн [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
12
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Хатгал [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
5
18
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
5
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
5
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аадар бороо
5
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
7
16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Цэцэрлэг [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн аадар
9
21
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
10
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Арвайхээр [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
13
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Хархорин [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
24
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн аадар
12
19
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Булган [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
10
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Сүхбаатар [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
14
21
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
26
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Зуунмод [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн аадар
12
19
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
20
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
20
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Аянга цахилгаантай аадар бороо
11
19
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Дархан [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
15
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
13
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Эрдэнэт [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
11
18
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай аадар бороо
11
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
20
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Чойр [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
26
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
27
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Өндөрхаан [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
25
6м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
25
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
25
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн аадар
11
23
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Чойбалсан [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
16
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
23
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13
26
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Баруун-Урт [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14
28
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
28
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Мандалговь [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
25
11м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
24
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
25
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
26
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Даланзадгад [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
28
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
17
28
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
19
28
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Ханбогд [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
23
31
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
29
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
20
30
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
22
33
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Сайншанд [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
30
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
29
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
18
30
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
19
31
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
Замын-Үүд [ 2022/07-07 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
30
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-08 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн аадар Үүлшинэ
17
28
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-09 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-10 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
17
31
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]
 
[ 2022/07-11 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
19
34
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2022/07-06]