Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
12
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Багануур [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
8
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Өлгий [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
11
20
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Улаангом [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
13
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
9
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Улиастай [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
9
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
5
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Тосонцэнгэл [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
21
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
6
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
8
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
3
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Ховд [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
11
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
26
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Алтай [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
8
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
18
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Баянхонгор [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Мөрөн [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
8
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
26
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
5
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Хатгал [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
3
19
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
7
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
2
15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Цэцэрлэг [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
9
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
10
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
6
19
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Арвайхээр [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
24
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
8
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Хархорин [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
12
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
9
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Булган [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
9
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
10
23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
6
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Сүхбаатар [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
10
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Зуунмод [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
8
13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Дархан [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
12
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
14
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
10
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Эрдэнэт [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
11
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
9
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Чойр [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
22
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
12
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Өндөрхаан [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
9
23
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Чойбалсан [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
12
22
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Баруун-Урт [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
21
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Мандалговь [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Даланзадгад [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
14
23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Ханбогд [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
17
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Сайншанд [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]
 
Замын-Үүд [ 8-21/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [8-21/2019-]
 
[ 8-22/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-22/2019-]
 
[ 8-23/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-23/2019-]
 
[ 8-24/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-24/2019-]
 
[ 8-25/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [8-25/2019-]