Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
2
19
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-1
10
12м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
11
6м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Багануур [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
19
8м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-1
11
15м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
14
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
2
11
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
7м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Өлгий [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлэрхэг
2
17
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
4
11
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
0
10
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
13
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Улаангом [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлэрхэг
3
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
5
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
3
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
1
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Улиастай [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
15
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
3
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
2
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Тосонцэнгэл [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
11
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
2
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Ховд [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлэрхэг
1
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
1
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Алтай [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
16
7м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
16
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
0
10
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Баянхонгор [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
20
7м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
14
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Мөрөн [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
3
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-1
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
4
12
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
0
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Хатгал [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-2
5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
0
5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-3
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Цэцэрлэг [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
3
16
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-2
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
12
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
4
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Арвайхээр [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
13
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
14
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
4
12
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Хархорин [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
17
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
1
13
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн бороо
4
11
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Булган [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
0
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
-4
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
1
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-3
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Сүхбаатар [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
4
9
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
2
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
10
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Зуунмод [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
16
8м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-2
10
15м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-2
14
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
9
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Дархан [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
12
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
10
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Эрдэнэт [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
4
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
0
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
0
14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
5
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-1
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Чойр [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
20
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
2
13
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
16
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
16
9м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
14
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Өндөрхаан [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
21
6м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
14
16м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
0
17
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
9м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
9м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Чойбалсан [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
6
12
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
13
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Баруун-Урт [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
20
5м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлэрхэг
7
14
13м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
2
16
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
15
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Мандалговь [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
20
5м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
2
14
15м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
9м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
9м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Даланзадгад [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
7
17
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
21
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Ханбогд [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
17
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
22
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Сайншанд [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
23
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
17
16м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
Замын-Үүд [ 2021/05-10 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
23
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-11 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
19
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-12 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-13 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]
 
[ 2021/05-14 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
19
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/05-09]