Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Багануур [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Өлгий [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
6
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
6
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Улаангом [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-4
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Улиастай [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй хур тунадас
-5
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Тосонцэнгэл [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Ялимгүй цас
-8
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Ховд [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
10
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Алтай [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-5
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-6
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Баянхонгор [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Багавтар үүлтэй
-5
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Мөрөн [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Хатгал [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
5
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-8
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Цэцэрлэг [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-2
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Багавтар үүлтэй
-3
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Арвайхээр [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Хархорин [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Булган [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Сүхбаатар [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-2
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Зуунмод [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-4
6
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Дархан [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Эрдэнэт [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Чойр [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Өндөрхаан [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
9
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Чойбалсан [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-5
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Баруун-Урт [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
9
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Мандалговь [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
8
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Даланзадгад [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
-2
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Ханбогд [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
-1
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Сайншанд [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
Замын-Үүд [ 2021/10-21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-24 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]
 
[ 2021/10-25 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-1
11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/10-20]