Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-14
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-17
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Багануур [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-15
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-23
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-25
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-16
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Өлгий [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-9
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Улаангом [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-14
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-14
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Улиастай [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-23
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-13
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-21
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүл багасна
-25
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-16
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Ховд [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Алтай [ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Баянхонгор [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-17
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-21
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-14
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-5
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Мөрөн [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-15
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүлшинэ
-16
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-14
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Хатгал [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүлшинэ
-20
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Цэцэрлэг [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-15
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Арвайхээр [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-15
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Хархорин [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-16
-10
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-19
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-16
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Булган [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-12
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Сүхбаатар [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-19
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-14
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Зуунмод [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-20
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-15
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-10
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Дархан [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-13
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Эрдэнэт [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Чойр [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Өндөрхаан [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-11
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Чойбалсан [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-16
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Баруун-Урт [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Мандалговь [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-15
-9
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-4
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Даланзадгад [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-14
-4
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Ханбогд [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-16
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Сайншанд [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-24 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
Замын-Үүд [ 2020/11-25 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-26 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-27 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]
 
[ 2020/11-28 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/11-23]