Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүл багасна
-21
-11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-16
0
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Багануур [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүл багасна
-23
-13
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цэлмэг Цэлмэг
-22
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Өлгий [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
2
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Улаангом [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Улиастай [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
4
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Тосонцэнгэл [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-27
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
0
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Ховд [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Алтай [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
3
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Баянхонгор [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-6
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-5
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
5
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Мөрөн [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-24
-10
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-4
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Хатгал [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-26
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-28
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Цэцэрлэг [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
4
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Арвайхээр [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Хархорин [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-23
-10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-21
-8
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-4
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
1
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
4
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Булган [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-23
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Сүхбаатар [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Зуунмод [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-21
-13
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-11
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
2
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Дархан [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-19
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
1
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Эрдэнэт [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Чойр [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-18
-8
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
3
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Өндөрхаан [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-18
-8
15м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-5
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
5
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Чойбалсан [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Хур тунадас Ялимгүй цас
-10
-7
14м/с
15м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-15
-7
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-14
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Баруун-Урт [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-15
-9
14м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-19
-6
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Мандалговь [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-21
-9
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Даланзадгад [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-1
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Ханбогд [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-13
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-12
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
2
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Сайншанд [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-13
-4
15м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-15
-4
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-1
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
Замын-Үүд [ 2023/03-22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-13
-3
13м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-25 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]
 
[ 2023/03-26 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/03-21]