Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Багануур [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
4
18
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Өлгий [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Улаангом [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
30
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Улиастай [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүл багасна
5
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Тосонцэнгэл [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
2
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүл багасна
5
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Ховд [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
9
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Алтай [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
19
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
20
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Баянхонгор [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
4
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
24
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Мөрөн [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Хатгал [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
3
17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
5
19
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Цэцэрлэг [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
6
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Арвайхээр [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
8
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Хархорин [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
8
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Булган [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Багавтар үүлтэй
9
23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Сүхбаатар [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
10
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Зуунмод [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
16
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
21
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Дархан [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
10
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Эрдэнэт [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
9
21
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
11
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Чойр [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Өндөрхаан [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
20
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
25
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Чойбалсан [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
23
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
11
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Баруун-Урт [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
9
21
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Мандалговь [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
25
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Даланзадгад [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
24
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Ханбогд [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
12
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Сайншанд [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
12
26
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
28
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
Замын-Үүд [ 2023/06-03 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-04 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-05 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-06 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]
 
[ 2023/06-07 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2023/06-02]