Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-15
-11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Багануур [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-16
-8
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-10
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Өлгий [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-12
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-9
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-1
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Улаангом [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-31
-16
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-33
-18
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-30
-17
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Улиастай [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Тосонцэнгэл [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-29
-17
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-31
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-31
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Ховд [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-5
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Алтай [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-12
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-11
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
-1
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Баянхонгор [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-6
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-7
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
1
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Мөрөн [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-4
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
0
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Хатгал [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-25
-14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-28
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Цэцэрлэг [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-9
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
3
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Арвайхээр [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-13
-8
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Хархорин [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-15
-8
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-2
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
3
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
4
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Булган [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-11
9м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Сүхбаатар [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-22
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Зуунмод [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-15
-11
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Дархан [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-18
-13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Эрдэнэт [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-17
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Чойр [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-7
-3
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-17
-6
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Өндөрхаан [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-9
-6
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-25
-11
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-9
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Чойбалсан [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-6
-3
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Баруун-Урт [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-3
-1
13м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Мандалговь [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-7
-5
12м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-17
-6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Даланзадгад [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-3
0
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-3
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-14
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Ханбогд [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
1
3
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-2
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-12
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Сайншанд [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-2
2
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-5
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
Замын-Үүд [ 2021/02-27 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-2
4
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/02-28 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-5
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-01 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-02 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]
 
[ 2021/03-03 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/02-26]