Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
9
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
12
24
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Багануур [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
8
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
7
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Өлгий [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
20
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Улаангом [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
10
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Улиастай [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
9
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Тосонцэнгэл [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
21
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Ховд [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
13
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Алтай [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
10
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Баянхонгор [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
23
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
11
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
11
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Мөрөн [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
10
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Хатгал [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
20
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
22
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бороо шиврэнэ
7
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Цэцэрлэг [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
7
22
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
8
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
9
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Арвайхээр [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
10
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Хархорин [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
11
23
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
20
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Булган [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
7
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
8
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
9
22
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Сүхбаатар [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
12
26
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
14
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
15
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Зуунмод [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
8
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
10
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
10
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Дархан [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүл багасна
14
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Эрдэнэт [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
10
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Чойр [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
10
22
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
10
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
12
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
14
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Өндөрхаан [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Чойбалсан [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
13
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
12
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
14
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Баруун-Урт [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
13
23
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
11
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Мандалговь [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
11
23
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
12
26
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Даланзадгад [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
13
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
15
29
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
17
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Ханбогд [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
16
27
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
18
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
17
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
19
32
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Сайншанд [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
14
25
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
15
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
28
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
Замын-Үүд [ 2018/8/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
15
26
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
15
28
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
14
29
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]
 
[ 2018/8/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
31
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/8/19]