Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
24
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
28
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
12
27
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
9
17
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Багануур [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
24
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
26
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
28
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
6
19
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Өлгий [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
20
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
7
21
11м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
8
16
12м/с
16м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
7
15
11м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
2
12
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Улаангом [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
9
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
10
20
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
6
17
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
5
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Улиастай [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
5
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
8
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
5
11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
4
21
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
21
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
8
16
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
3
10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Ховд [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
11
23
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
11
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
8
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Алтай [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
17
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
8
22
11м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
17
12м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо
4
11
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Баянхонгор [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
22
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
9
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
25
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
17
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Мөрөн [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
6
25
4м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
23
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүлшинэ
9
19
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
5
12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Хатгал [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
19
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Бороо шиврэнэ
3
18
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо шиврэнэ
4
14
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-1
8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Цэцэрлэг [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
7
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Арвайхээр [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
25
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
25
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
17
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Хархорин [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
24
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
27
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
24
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Бага зэргийн бороо
9
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Булган [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
27
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүл багасна
9
24
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Сүхбаатар [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
30
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүл багасна
10
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
7
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Зуунмод [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
17
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
27
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
27
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
8
17
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Дархан [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
29
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бороо шиврэнэ
12
31
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
11
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Эрдэнэт [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
25
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Бороо шиврэнэ Үүл багасна
10
21
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
6
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Чойр [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
18
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
31
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Өндөрхаан [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-1
18
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
2
24
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
29
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
32
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
10м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Чойбалсан [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Үүл багасна
3
16
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
21
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
31
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
26
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Баруун-Урт [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
2
17
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
3
22
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
29
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
13
31
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Мандалговь [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
29
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
13
30
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Даланзадгад [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
14
31
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
16
28
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Ханбогд [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
23
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
30
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
18
33
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
19
34
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Сайншанд [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
2
19
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
25
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
29
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
32
7м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
16
34
9м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
Замын-Үүд [ 2019/5/20 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
2
18
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/21 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/22 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
30
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/23 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
32
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]
 
[ 2019/5/24 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
16
34
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/5/19]