Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-3
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-15
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
0
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-12
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
7
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Багануур [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
2
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-3
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
3
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Өлгий [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Улаангом [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-10
6м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-9
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Улиастай [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Багавтар үүлтэй
-15
-5
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
2
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Ялимгүй цас
-18
-6
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Ховд [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Алтай [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
-17
-7
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-5
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Баянхонгор [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Ялимгүй хур тунадас
-9
-3
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-2
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Мөрөн [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-10
0
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-13
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Хатгал [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Үүлшинэ
-17
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Цэцэрлэг [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Хур тунадас Бага зэргийн цас
-10
-5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-14
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-10
3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Арвайхээр [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Хур тунадас Бага зэргийн цас
-8
-4
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-13
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-9
4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Хархорин [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Хур тунадас Бага зэргийн цас
-8
-3
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-13
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-9
4
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Булган [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-1
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
3
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-14
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Сүхбаатар [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
1
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
4
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Зуунмод [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
-2
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-15
-4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-13
-1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-12
0
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
5
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Дархан [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-9
1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-13
1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Эрдэнэт [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
0
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
3
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
9
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Чойр [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
3
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
1
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Өндөрхаан [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
5
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
1
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-14
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-12
3
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-13
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Чойбалсан [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
4
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүл багасна
-9
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Баруун-Урт [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
6
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-9
3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-9
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
9
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Мандалговь [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас
-8
1
13м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-13
-2
10м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-13
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
-11
3
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Даланзадгад [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Бага зэргийн хур тунадас
-2
3
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүл багасна
-10
-2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
-9
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Ханбогд [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
3
9
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүл багасна
-6
2
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүл багасна
-8
4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
5
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Сайншанд [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
7
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн хур тунадас Үүл багасна
-7
3
11м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
5
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
Замын-Үүд [ 2019/3/19 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/20 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Бага зэргийн хур тунадас
-5
3
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/21 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүл багасна
-10
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/22 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
4
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]
 
[ 2019/3/23 ,Бя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
10
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/3/18]