Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-16
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-21
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Багануур [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-20
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-24
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Өлгий [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-17
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Улаангом [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-29
-19
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-29
-19
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-31
-21
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-32
-22
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-33
-23
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Улиастай [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-10
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-20
-11
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-15
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-28
-16
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Тосонцэнгэл [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-24
-17
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-23
-19
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-27
-21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-32
-22
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-33
-23
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Ховд [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-22
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-15
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-14
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-16
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-28
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Алтай [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-18
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-18
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-26
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Баянхонгор [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-19
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-20
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-24
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Мөрөн [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-17
-9
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-20
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-22
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-26
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Хатгал [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-19
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-22
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-24
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-28
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Цэцэрлэг [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-20
-10
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Арвайхээр [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-21
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Хархорин [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-11
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-20
-10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-11
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-23
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Булган [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-12
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-23
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-26
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Сүхбаатар [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-12
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-21
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-20
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-25
-14
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Зуунмод [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-18
-12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-13
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Дархан [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-20
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-20
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-23
-13
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-24
-14
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Эрдэнэт [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-17
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-19
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Чойр [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Өндөрхаан [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-25
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-27
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Чойбалсан [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-22
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-23
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Баруун-Урт [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-20
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-22
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Мандалговь [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Даланзадгад [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Ханбогд [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Сайншанд [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-16
-6
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]
 
Замын-Үүд [ 1/21//2022 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-16
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [1/21//2022]
 
[ 1/22//2022 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-15
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [1/22//2022]
 
[ 1/23//2022 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/23//2022]
 
[ 1/24//2022 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/24//2022]
 
[ 1/25//2022 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [1/25//2022]