Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-8
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-3
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Багануур [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-8
4м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-11
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Өлгий [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-6
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Улаангом [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-36
-24
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-34
-24
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-32
-24
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-33
-25
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-31
-24
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Улиастай [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-9
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-10
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-37
-23
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-23
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-32
-21
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-32
-23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-34
-23
5м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Ховд [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-28
-16
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-14
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-13
4м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-14
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-15
3м/с
3м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Алтай [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-8
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Баянхонгор [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-5
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Мөрөн [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-23
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Хатгал [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-25
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүл багасна
-24
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Цэцэрлэг [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-15
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Арвайхээр [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-13
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Хархорин [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-2
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
0
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
0
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-17
-7
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Булган [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-18
-3
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-21
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-8
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Сүхбаатар [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-18
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-21
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Зуунмод [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Дархан [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-21
-11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Эрдэнэт [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-16
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-7
3м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Чойр [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-6
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-17
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-4
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Өндөрхаан [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-21
-6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-3
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Чойбалсан [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-4
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-15
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-4
3м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Баруун-Урт [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-5
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-4
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Мандалговь [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-4
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-6
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Даланзадгад [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Ханбогд [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
4
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Сайншанд [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-5
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
Замын-Үүд [ 2019/1/20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-3
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/21 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
0
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]
 
[ 2019/1/24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/1/19]