Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-8
-2
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-5
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-3
3
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Багануур [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
0
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-11
5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
4
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Өлгий [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
5
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
5
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-4
1
13м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Улаангом [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-12
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-6
2
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Улиастай [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-7
1
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Тосонцэнгэл [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-8
0
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Ховд [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-3
4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Алтай [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-12
2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
3
10м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
4
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-7
2
13м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Баянхонгор [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-11
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-11
3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
2
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Мөрөн [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-8
1
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Хатгал [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-11
-2
8м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Цэцэрлэг [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-11
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-6
-1
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Арвайхээр [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-10
-1
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Ялимгүй цас
-3
4
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Хархорин [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-9
-1
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
3
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-5
3
10м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Булган [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-17
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-10
3
7м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Сүхбаатар [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-10
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-6
3
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Зуунмод [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-10
-2
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-5
1
7м/с
12м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Дархан [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-8
1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-5
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Эрдэнэт [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-12
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-6
5
6м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Чойр [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-8
6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Өндөрхаан [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
1
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
1
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-13
4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-9
5
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Чойбалсан [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-8
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-9
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-7
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-7
8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Баруун-Урт [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлэрхэг Үүлшинэ
-3
2
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-6
1
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-9
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
8
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Мандалговь [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
0
11м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
8
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Даланзадгад [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
-3
0
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-8
4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-3
11
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Ханбогд [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Хур тунадас
1
2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-3
4
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
12
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
13
9м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Сайншанд [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй хур тунадас
-1
3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүл багасна
-4
4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-5
10
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]
 
Замын-Үүд [ 0-23/2019- ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Хур тунадас
1
8
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [0-23/2019-]
 
[ 0-24/2019- ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Их цас, Нойтон цас Цас
-2
2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-24/2019-]
 
[ 0-25/2019- ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-7
7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [0-25/2019-]
 
[ 0-26/2019- ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [0-26/2019-]
 
[ 0-27/2019- ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-4
11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [0-27/2019-]