Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Багануур [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-25
-9
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Өлгий [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүл багасна
-14
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-6
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
-5
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-13
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Улаангом [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-16
-8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-16
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Улиастай [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Бага зэргийн цас
-21
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-25
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-20
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-19
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Тосонцэнгэл [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн цас Ялимгүй цас
-27
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-29
-17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-30
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-25
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Ховд [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүл багасна
-13
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-5
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Алтай [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Бага зэргийн цас
-19
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-7
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-8
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Баянхонгор [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-7
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Мөрөн [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-19
-10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-20
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-15
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-15
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Хатгал [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-27
-13
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-28
-12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-25
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Цэцэрлэг [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-19
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-18
-8
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-16
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Арвайхээр [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-16
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-17
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Хархорин [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-18
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-5
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Булган [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-22
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-5
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-17
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Сүхбаатар [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Зуунмод [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-21
-11
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-18
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Дархан [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Эрдэнэт [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-16
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Чойр [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-19
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Өндөрхаан [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-8
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-21
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-20
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Чойбалсан [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-17
-8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-16
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-16
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Баруун-Урт [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Ялимгүй цас
-18
-5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Мандалговь [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-6
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-3
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Даланзадгад [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-15
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-4
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Ханбогд [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-12
-3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-10
2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Сайншанд [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-2
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
Замын-Үүд [ 2018/11/19 ,Да]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/20 ,Мя]
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/21 ,Лх]
Шөнө Өдөр
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-16
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/22 ,Пү]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]
 
[ 2018/11/23 ,Ба]
Шөнө Өдөр
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2018/11/18]