Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-18
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-22
-13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Багануур [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-30
-16
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-29
-15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Өлгий [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-5
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-12
-5
12м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-11
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Улаангом [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-30
-20
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-30
-20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-32
-22
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-36
-23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-32
-23
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Улиастай [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-24
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-24
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-30
-19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-16
5м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-34
-23
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-36
-21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-32
-18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-38
-26
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-38
-27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Ховд [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-7
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-26
-18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-27
-13
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Алтай [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-19
-5
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-21
-13
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-13
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-25
-8
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Баянхонгор [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-5
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-19
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-10
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Мөрөн [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-26
-12
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-26
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Хатгал [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-26
-13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-23
-12
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-27
-18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-29
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Цэцэрлэг [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-17
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-17
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-20
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-9
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Арвайхээр [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-21
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Хархорин [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
11м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-5
12м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-6
12м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-12
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-12
14м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Булган [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-11
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-24
-11
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-25
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Сүхбаатар [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-24
-12
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-24
-12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-23
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-13
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Зуунмод [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-5
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Цас
-20
-14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Дархан [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-13
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-25
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-15
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-23
-17
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-18
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Эрдэнэт [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-5
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-16
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-18
-11
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Чойр [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-21
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-19
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-23
-12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Өндөрхаан [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-29
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-27
-14
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Чойбалсан [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-12
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-26
-13
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Баруун-Урт [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-13
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-12
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Мандалговь [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-5
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-20
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Даланзадгад [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
1
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-14
-1
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-15
-4
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Ханбогд [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
3
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
0
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-12
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-3
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Сайншанд [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-20
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
Замын-Үүд [ 2020/01-28 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-4
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-29 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-21
-5
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-30 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/01-31 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-19
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]
 
[ 2020/02-01 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/01-27]