Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-19
-11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-7
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-16
-9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Багануур [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-23
-9
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-25
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-8
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-20
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Өлгий [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-1
8м/с
11м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-7
4
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлэрхэг
-11
0
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-1
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Улаангом [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-32
-18
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-16
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-26
-15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-27
-15
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-14
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Улиастай [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-26
-10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-16
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-18
-6
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-33
-19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-30
-16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-27
-16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Цас
-26
-17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-28
-17
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Ховд [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-1
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-13
0
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Алтай [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-6
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
3
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-11
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Баянхонгор [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-13
2
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-10
1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-10
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Мөрөн [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-24
-8
3м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-20
-10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Хатгал [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-26
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-7
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-9
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-22
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-22
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Цэцэрлэг [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-10
-1
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-12
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-13
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Арвайхээр [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-17
-6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
2
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-8
0
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-10
0
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Хархорин [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-6
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-3
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
-2
10м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Цас
-14
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-14
-6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Булган [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-24
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-21
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-7
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-21
-11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-20
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Сүхбаатар [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Зуунмод [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-19
-11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-8
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-16
-10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-15
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Дархан [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-4
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-6
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Эрдэнэт [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-6
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-14
-6
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Чойр [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-5
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
3
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-2
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Өндөрхаан [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-19
-7
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-6
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-6
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-23
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Чойбалсан [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Ялимгүй цас
-14
-7
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-5
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-2
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Баруун-Урт [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Цас Үүлшинэ
-15
-7
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-19
-6
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-4
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Мандалговь [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-17
-5
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-11
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүлшинэ
-11
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Даланзадгад [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-4
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
2
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
5
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-9
3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-9
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Ханбогд [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-11
-3
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
3
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
6
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-8
4
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Сайншанд [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-14
-3
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
3
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
3
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
Замын-Үүд [ 2020/02-21 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-22 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-23 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-24 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]
 
[ 2020/02-25 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
0
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/02-20]