Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-20
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Багануур [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-28
-12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-25
-14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-26
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-25
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Өлгий [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-6
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-3
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Улаангом [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-15
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-22
-16
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-23
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-21
-15
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Улиастай [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-23
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-20
-9
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-20
-10
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Тосонцэнгэл [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-31
-18
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-29
-19
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-32
-22
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-28
-18
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Ялимгүй цас
-25
-16
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Ховд [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-20
-9
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-11
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-21
-11
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-18
-6
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-7
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Алтай [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-5
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Баянхонгор [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-4
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Мөрөн [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-4
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-7
3м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-7
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Хатгал [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-7
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-20
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Цэцэрлэг [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-12
0
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-1
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-11
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Арвайхээр [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
-1
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-12
0
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
-1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-12
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-11
-1
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Хархорин [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-15
-1
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-1
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-14
-2
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Булган [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-19
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-4
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-7
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-21
-5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Сүхбаатар [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-20
-10
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-18
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Зуунмод [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-8
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-20
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Дархан [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-21
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-18
-9
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-22
-11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-22
-8
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Эрдэнэт [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-15
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-13
-4
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-13
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-15
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Чойр [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-22
-8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-19
-7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-18
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-17
-6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-19
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Өндөрхаан [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-27
-11
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-24
-9
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-24
-10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-22
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-24
-9
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Чойбалсан [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-19
-11
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-9
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-16
-7
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-7
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-6
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Баруун-Урт [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-22
-12
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Ялимгүй цас
-19
-9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-18
-8
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-8
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Мандалговь [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-18
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-2
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-2
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Даланзадгад [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
0
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-13
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Ханбогд [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
0
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
1
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
1
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
2
4м/с
4м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
1
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Сайншанд [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-18
-5
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-17
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-16
-3
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-4
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
Замын-Үүд [ 2019/12-11 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй цас Үүл багасна
-18
-6
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-12 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-13 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-17
-3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-14 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-16
-3
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]
 
[ 2019/12-15 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
-2
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2019/12-10]