Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
15
22
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
13
18
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
20
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Багануур [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
22
5м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
11
20
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
20
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Өлгий [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
10
26
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
25
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
12
22
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Улаангом [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
11
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
14
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Улиастай [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
7
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
7
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
9
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Тосонцэнгэл [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
7
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
6
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
7
20
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Ховд [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
24
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Алтай [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
6
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
20
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
22
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Баянхонгор [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
9
18
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
7
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Мөрөн [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
9
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
10
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
10
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Хатгал [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
9
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
6
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
4
21
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Бага зэргийн бороо
6
21
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
6
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Цэцэрлэг [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
10
16
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Үүлшинэ
7
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
6
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
8
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
21
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Арвайхээр [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
19
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Хархорин [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
19
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
8
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
10
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Булган [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
9
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
8
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
9
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Сүхбаатар [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
14
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
12
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
12
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
11
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
13
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Зуунмод [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бороо
13
20
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
12
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
9
23
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Дархан [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бороо
16
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
13
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
13
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
12
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
25
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Эрдэнэт [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бороо
11
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
11
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
9
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
11
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Чойр [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
25
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
15
22
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Өндөрхаан [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
24
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
4м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Чойбалсан [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
14
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
15
22
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Бага зэргийн бороо
13
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
27
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Баруун-Урт [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
13
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
16
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Бороо Бага зэргийн бороо
14
23
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
12
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Мандалговь [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
26
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Бага зэргийн бороо
14
21
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
11
24
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
28
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Даланзадгад [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
27
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
11
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
12
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Ханбогд [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
26
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
15
30
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
17
32
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Сайншанд [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
28
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
15
27
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
16
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
31
3м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
Замын-Үүд [ 2021/08-02 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-03 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
18
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-04 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
16
27
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-05 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
15
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]
 
[ 2021/08-06 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
30
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2021/08-01]