Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
14
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Багануур [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
5
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
17
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-1
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Өлгий [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
1
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
8м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Улаангом [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
3
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
5
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Улиастай [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-2
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-3
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Ховд [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
2
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
22
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
4
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Алтай [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
15
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Баянхонгор [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
18
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Мөрөн [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
0
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Хатгал [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-5
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Багавтар үүлтэй
-3
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Цэцэрлэг [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
14
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
0
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Арвайхээр [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
14
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Хархорин [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
14
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Булган [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
5
15
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Сүхбаатар [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
8
16
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
4
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
4
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Зуунмод [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
13
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
16
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Дархан [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
9
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
17
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Эрдэнэт [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
5
14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Чойр [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
18
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
17
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
3
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Өндөрхаан [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
19
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Чойбалсан [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
4
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
8
15
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Баруун-Урт [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
6
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
17
8м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
2
16
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Мандалговь [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
15
10м/с
13м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
17
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
4
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
18
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Даланзадгад [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Бага зэргийн бороо Үүлшинэ
6
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
6
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
5
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Ханбогд [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Бага зэргийн бороо
9
19
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
9
21
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
20
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Сайншанд [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
23
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
20
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
Замын-Үүд [ 2020/09-20 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-21 ,Да]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-22 ,Мя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
20
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-23 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
8
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]
 
[ 2020/09-24 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
7
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/09-19]