Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүл багасна Үүлшинэ
-2
11
9м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
1
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Багануур [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-7
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
12
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-6
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Өлгий [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
16
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
17
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
0
13
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Улаангом [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-15
2
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-14
3
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-12
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Багавтар үүлтэй
-10
5
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Улиастай [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Тосонцэнгэл [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-11
5
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-10
6
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
8
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
9
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Ховд [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
15
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Алтай [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
11
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
8
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
12
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Баянхонгор [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
11
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
8
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
10
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Мөрөн [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-3
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Хатгал [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-10
5
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-9
7
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-9
11
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
11
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
-6
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Цэцэрлэг [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-4
10
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-3
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Арвайхээр [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-1
8
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Хархорин [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
10
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-3
10
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
7м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
15
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
9м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Булган [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүлшинэ
-5
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
-4
13
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
17
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-3
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
17
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Сүхбаатар [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
2
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
2
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
18
6м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Зуунмод [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Дархан [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Ялимгүй хур тунадас Үүл багасна
2
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
3
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
3
18
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Эрдэнэт [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-2
10
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
12
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Үүлшинэ
1
16
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Чойр [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-3
11
8м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Өндөрхаан [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүлшинэ
-7
11
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
9
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-7
13
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
16
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Чойбалсан [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Багавтар үүлтэй
-5
9
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-6
10
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
15
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Баруун-Урт [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-5
9
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
9
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
12
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-5
16
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Мандалговь [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-2
11
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
12
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
15
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Даланзадгад [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
14
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
11
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
11
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
15
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
1
18
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Ханбогд [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
15
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
12
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
8м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
0
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
4
16
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Сайншанд [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
12
9м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
12
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
14
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
15
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-1
13
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
Замын-Үүд [ 2020/04-08 ,Лх]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
11
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-09 ,Пү]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-3
10
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-10 ,Ба]
Шөнө Өдөр
day night
Үүлшинэ Үүл багасна
-4
13
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-11 ,Бя]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-4
14
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]
 
[ 2020/04-12 ,Ня]
Шөнө Өдөр
day night
Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй
-2
14
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2020/04-07]