Хүрээлэн-50 жил

Захирлын мэндчилгээ

2016 онд Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн байгуулагдсаны 50 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү түүхт ойг тохиолдуулан хүрээлэнгийн үе үеийн ажилчид, албан хаагчид, хамтран ажиллагч түншүүд, эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэнд ойн мэндчилгээ дэвшүүлж, хагас зуун жилийн түүхийг бүтээхэд оруулсан таны хувь нэмрийг өндрөөр үнэлж талархал илэрхийлэхийн ялдамд эрүүл энх, аз жаргал, хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөе.
Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, онцлох үйл явдлын түүхэн баримт цуглуулах, дурсамж сэтгэгдлээ хуваалцах, ойн хүрээнд хийх ажил, авах арга хэмжээний талаар санал авах зорилгоор “Хүрээлэн-50 жил” сайтыг нээж байна. Та бүгд бидэнтэй санал бодлоо хуваалцан, идэвхитэй хамтран ажиллана гэдэгт найдаж байна.

                                                Гүнээ хүндэтгэсэн,
                                                Захирал. С. Хөдөлмөр

Ойн арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хийх ажил Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Зардлын төсөв, төгрөгөөр Төлөвлөж байгаа зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр Биелэлт
А. Зохион байгуулалтын арга хэмжээ: нийт зардал-10.5 сая
1 Ойн бэлтгэлийг хангах, ойн ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилон ажиллуулах

2015 оны 11-р сард

Захирал, -  
2 Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө, төсвийн төслийг боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлэх 2015 оны 12-р сард

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
-   100%
3 Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай БОНХАЖ сайдын ба ЦУОШГ-ын даргын тушаал, шийдвэр гаргуулах 2015 онд багтаан Хүрээлэнгийн удирдлага -  
4 Хүрээлэнгийн сайт дотор “50 жил” гэсэн булан нээж ажиллуулах 2016 оны эхнээс БОМТ -   100%
5 Хүрээлэнгийн үе үеийн ажилтнуудын жагсаалт, судалгааг гаргах 2016 оны эхний хагаст Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, архив бичиг хэргийн эрхлэгч -    
6 Хандивын данс нээх, хандив цуглуулж, зарцуулах, 2016 оны эхнээс Хүрээлэнгийн захирал, ажлын хэсэг, санхүү -   Уур амьсгалын секторын нэр бүхий ахмадууд хандив өргөлөө.
7 Хүрээлэнгийн албан хаагчдын дунд хандивлах хөдөлгөөн өрнүүлэх, хөрөнгө хуримтлуулах 2016 онд

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж

Ажлын хэсэг
-    
8

Хандивын уулзалт зохион байгуулах,
- хүрээлэнгийн үе үеийн удирдлагууд
- ахмадууд

- ажил төрлийн холбоотой байгууллага, иргэн
2016 оны эхнээс Хүрээлэнгийн удирдлага

20*50000=1.000.000
50*50000=2.500.000
30*50000=1.500.000

Нийт: 5,000,000
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн Ахмадуудын эхний уулзалтыг 2016.0.2.12-нд хийв.
9 Хүрээлэнгийн гурван үеийн уулзалтыг зохион байгуулах Ус цаг уурчдын өдөр

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
5 сая Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
10 Шилдэг, тэргүүний хүмүүсийг төр засаг, яам, агентлаг болон бусад байгууллагын шагналд нэр дэвшүүлэх, тодорхойлолтыг хүргүүлэх 2016 оны эхнээс

Хүрээлэнгийн удирдлага
Төв, сектор, хэлтэс, нэгж

-  
11 Эрдэм шинжилгээний номын сангийн каталогийг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх 2016 онд БОМТ Номын санч 0.5 сая төгрөг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
12 Байгууллагын тулгамдсан болон албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 2-3 богино хэмжээний төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2016 онд УЦУОСМХ ?    
Б. Ойг угтаж хийх эрдэм шинжилгээ судалгааны хурал, зөвлөгөөн, уралдаан: нийт зардал – 26.4 сая
13 Судалгааны шилдэг бүтээлийн уралдаан зарлах, шалгаруулах

2016 оны

III улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
3,5 сая төгрөг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
14 "Шинэ технологи - Үйлдвэрлэлд" уралдаан зохион байгуулах

2016 оны

III улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
2,5 сая төгрөг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
15 Зүүн Азийн өвлийн улирлын уур амьсгалын төлвийн хэлэлцүүлэг-East Asia winter Climate Outlook Forum-(EASCOF) олон улсын хурал зохион байгуулах

2016 оны

10-р сард

ЦУОШГ

УМТ
7.9 сая төгрөг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар  
16 “Азийн шороон шуурга, орчны өөрчлөлт” төслийн хүрээнд “Азийн шороон шуурганы тархалт болон түүний шилжилт” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах

2016 оны

8-р сард

ЦУОШГ

ОСС
7.5 сая төгрөг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар  
17

Хүрээлэнгийн 50 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, эмхэтгэл хэвлүүлэх

2016 оны

IV улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
5.0 сая төгрөг

БОНХАЖЯ

Сайдын 2016 оны А/63 тоот тушаал гарсан

-Гео-уулзалт 2016.03.16
В. Ойг олон нийтэд сурталчлах: нийт зардал- 5.9 сая
18 Дунд сургуулийн сурагчдад хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг танилцуулах хөтөлбөр зохион байгуулах 2016 оны эхний хагаст

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж

Залуучуудын холбоо
2.4 сая төгрөг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
19 "Уур амьсгал, байгаль орчны өөрчлөлтийн гэрэл зургийн уралдаан"-ыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, шилдэг бичлэг, зургуудаар үзэсгэлэн гаргах

2016 оны

IV улиралд

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж
Ажлын хэсэг

2.5 сая төгрөг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
20 "Ус цаг уур, орчны судалгааны түүхийн шинэхэн жимээр" видео ярилцлага, цахим ном (СD) бэлтгэх

2016 оны

III улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
1,0 сая төгрөг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
21 Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2016 онд

ЦУОШГ-ын Телестуди

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж
?    
Г. Бүтээл туурвил, хэвлэн нийтлэл: нийт зардал – 29 сая
22 50 жилд зориулсан эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тусгай дугаар хэвлүүлэх

2016 оны

IV улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
5.0 сая төгрөг БОНХАЖЯ Сайдын 2016 оны А/63 тоот тушаал гарч, шийдэгдсэн
23 “Синоптик цаг уур” номын хэвлэлийн эхийг бэлтгэх, хэвлүүлэх асуудлыг БОНХАЖЯ-нд тавьж шийдвэрлүүлэх

2016 оны

III улиралд

УМТ

Л.Нацагдорж
8.0 сая төгрөг БОНХАЖЯ
24 “Монгол орны шороон шуурга” номын хэвлэлийн эхийг бэлтгэх, хэвлүүлэх асуудлыг ЦУОШГ-т тавьж шийдвэрлүүлэх

2016 оны

III улиралд
ОСС 10 сая Цаг уур, орчны шинжилгээний газар  
25 ХААЦУ-ын лавлахыг шинэчлэн гаргах ажлыг эхлүүлэх

2016 оны

III улиралд
ХААЦУС -    
26 МААЦУ-ын лавлахыг шинэчлэх ажлыг эхлүүлэх

2016 оны

II улиралд
ХААЦУС -    
27

Хүрээлэнгийн танилцуулгын эхийг бэлтгэх, монгол, англи хэл дээр хэвлүүлэх, логогоор медалион хийлгэх, "УЦУОСМХ-50" бэлэг дурсгалын зүйлтэй болох

2016 оны эхний хагаст

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
300*2*10000 = 6 сая Хандиваар  
Д. Ойн арга хэмжээ: нийт зардал – 43.8 сая
28 Хүрээлэнгийн хөгжлийн түүх–гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргах

2016 оны

III улиралд

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж

Ажлын хэсэг
2,5 сая төгрөг Хандиваар  
29 Ойн арга хэмжээнд гадаад, төв орон нутгаас мэргэжилтнүүдийг урьж оролцуулах

2016 оны

IV улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг

-дотоод:
22*29000=638.000
22*100.000=2.200.000
Нийт: 2,9 сая

Гадаад:

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

бусад

 
30 Ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах/хүлээн авалт/

2016 оны

IV улиралд

Хүрээлэнгийн удирдлага

Ажлын хэсэг
120,000*300 = 36.000.000 Хандиваар  
31 Залуу ус, цаг уурчдын явган аялал, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах 2016 онд

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж

Залуучуудын холбоо
2,4 сая төгрөг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
  1. "Хүрэлт тогоот"-руу аялал
  2. 4сарын 8,9-нд салбарын сагс волейболын аварга шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.
Нийт
  1. 10.5
  2. 26.4
  3. 5.9
  4. 29
  5. 43.8
Нийт: 115.6 сая
   

Боловсруулсан: Ажлын хэсэг

Зардлын эх үүсвэр:
18.0 сая төгрөг – БОНХАЖ сайдаар шийдүүлэх,
17.8 сая төгрөг- ЦУОШГ-ын арга хэмжээний зардлаас санхүүжүүлэх,
10 сая төгрөг – ЦУОШГ-аар шийдүүлэх,
15.3 сая төгрөг – Хүрээлэнгийн төсвийн зардлаас санхүүжүүлэх,
54.5 сая төгрөг – Хандиваар санхүүжүүлэх

Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын хөтөлбөр

Илтгэлүүд

"Уур амьсгалын судалгаа - Өнөө ба ирээдүй" Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсийн дарга, Др.П.Гомболүүдэв

"Монгол орны гадаргын усны судалгааны үр дүнгээс" Гадаргын усны судлгааны хэлтсийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Др. Г.Даваа

"Озоны асуудал" Байгаль орчны гавьяат ажилтан, профессор Ц.Адъяасүрэн

"Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдал" Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг

"Урьдчилан мэдээлэх технологийн дэвшил" ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Др. Л.Оюунжаргал

"Ган зудаас урьдчилан сэрэмжүүлэх систем" Зайнаас тандан судлалын хэлтсийн ерөнхий технологич Н.Элбэгжаргал

"Байгаль орчны судалгаа-Орчин үед" Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтсийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Др. Д.Жүгдэр

 
Шинэчлэгдэж байна...

Холбоо барих

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3, Улаанбаатар 15160, Монгол улс

mtt@magicnet.mn

976 - 11 - 327982

976 - 11 - 329968